Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси за стипендии през учебната 2016-17 година

  Комисия “Фулбрайт” обявява конкурси за следните стипендии през учебната 2016-17 година

  Краен срок за подаване на документи: 8 май, 2015 г.

  Представянето на резултати от необходимите тестове до 8 май, 2015 г. се счита за значително предимство при кандидатстване.

  Краен срок за представяне на официални резултати от TOEFL и GRE/GMAT: 15 септември, 2015 г.

  За повече информация: http://fulbright.bg/

  Публикувано на 22/02/2016