Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Курс по унгарски език и култура

  Лекторатът по унгарски език и култура започва записването на студенти, желаещи да изучават унгарски език през учебната 2013/2014 година (начинаещи и напреднали). Начало на курса: 12 октомври 2013 г..

  Приемни часове на унгарската лекторка ас. Едина Жолчак-Димитрова:

  вторник 12.00 – 13.30  и четвъртък 11.00 – 12.30, в корпус 3, каб. 508.

  За повече информация: edinazsolcsak@yahoo .com или стая 106 на Ректората, 054/832 101, int.rel@shu-bg.net.

  Публикувано на 07/04/2014