Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Седми национален семинар на тема “Интелектуалната собственост и дигиталните хора”