Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Стипендии за магистри и докторанти за учебната 2014/2015 година

    Баварското министерство на науката, изследванията и изкуството има намерение да отпусне от академичната 2014/2015 година стипендии за магистри и докторанти от България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Унгария, Румъния, Русия и Украйна. Стипендиите са едногодишни и са предназначени за финансиране на магистърски и докторантски изследвания в университетите на Бавария. Отпуснатите едногодишни стипендии могат да бъдат удължавани до два пъти и да достигнат максимален период от 3 години. Стипендиите ще се изплащат ежемесечно (до 700 €/месец), като техният максимален годишен размер може да достигне до 8.400 € . Студентите с деца или с безработен партньор и поне едно дете ще получават 860 €/месец, а общият размер на годишната им стипендия може да достигне до 10.320 €. Кандидатите трябва да са на възраст под 30 години към първата година на отпускане на стипендията (т.е. към 01.10.2014 г.) и да владеят писмено и говоримо немски (а когато програмата го изисква – и английски) език. 

    Крайният срок за подаване на заявления е 01.12.2013 г.

    За повече информация: http://www.uni-r.de/bayhost/medien/stip-incoming/erstantraege_en_2014.pdf

    Публикувано на 24/08/2013