Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Възможност за кандидатстване по програмата VULCANUS IN JAPAN

  Центърът за индустриално сътрудничество между ЕС и Япония  (EU-Japan Centre for Industrial Cooperation) обяви нова кампания за кандидатстване на студенти от ЕС за извънучебна практика във водещи японски компании по програмата VULCANUS IN JAPAN.

  Програмата се провежда изцяло в Япония и касае периода Септември 2014 – Август 2015 г.Тя включва:

  1. Семинар на тема „Япония”.
  2. 4-месечен интензивен курс по японски език
  3. 8-месечен стаж в японска компания.

  Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

  1. Да са граждани на ЕС;
  2. Да са студенти или докторанти по следните специалности: компютърни науки, машинно инженерство, химия, електроника, биотехнологии, електроинженерство, физика, телекомуникации, ядрено инженерство, металознание, производствени системи и т.н.
  3. Към момента на кандидатстването, кандидатите трябва да са записани в университет в ЕС, в бакалавърска, магистърска или докторска програма (поне 4-та година на обучение)
  4. Трябва да са в състояние да прекъснат обучението си за една година.

  За срока на обучение и за покриване на разходите по пътуването, на европейските студенти се предоставя еднократна безвъзмездна помощ от 1 900 000 японски йени (~14 000 ЕВРО). Семинарът  и езиковите курсове са безплатни. Разходите за настаняване по време на езиковия курс и стажа са за сметка на японската страна.

  За повече информация, посетете: http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0

  Краен срок за подаване на заявления за кандидатстване:20.01.2014 г.

  Публикувано на 09/04/2014