Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Записване за участие в отдалечен (онлайн) изпит

   Условия за провеждане на отдалечен (онлайн) кандидатстудентски изпит в Шуменския университет


  Уважаеми кандидат-студенти,

  1. За да заявите желание да участвате в отдалечен (онлайн) изпит, е необходимо да изпратите имейл на адрес online@shu.bg с текст: онлайн изпит
  2. Заявките се подават най-късно два дни преди датата на изпита.
  3. За регистрация и използване на пълната функционалност на платформата за полагане на онлайн изпит е задължително да се използва имейл адрес в gmail.com.
  4. Ще получите имейл с формуляр, чрез който ще предоставите Вашите данни за регистрация за изпита. Във формуляра трябва да прикачите сканирано копие (снимка) на платежния документ. Таксата за всеки отделен изпит е 30 лв. За всеки отделен изпит се подава отделен формуляр.
   __________________________________________
   Данни за плащане:
   Банкова сметка: IBAN: BG57RZBB91553120050509
   BIC на банката: RZBBBGSF
   Основание за плащане: Такса за онлайн изпит.
   __________________________________________
  5. След регистриране за изпита, ще получите входящ номер и линк в системата Google meet. Те са ви необходими за включване в изпита.
  6. Линка към изпитния тест ще получите в чата на Google meet в деня на изпита, след като се легитимирате с лична карта и входящ номер пред видео-квестора.
  7. Влизането в Google meet става между 8:30 ч. и 8:45 ч. Начален час на изпита 9:00 ч. Продължителност 90 мин. Системата отчита часа на предаване на отговорите и ако той е след крайния час, тестът се анулира.
  8. В теста се участва само с персонален компютър или лаптоп!
  9. В деня на изпита е необходимо да разполагате с изправна уебкамера и микрофон. Задължително е влизането в Google meet и попълването на теста да стане през компютър, а не през телефон.
  10. За да участва в класирането за прием в ШУ, всеки кандидат, който е издържал успешно приемния изпит, трябва да подаде документи на място или онлайн.