Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Записване за участие в отдалечен (онлайн) изпит

  Срокът за записване за онлайн изпит за предварителната сесия изтече!

  Записването за онлайн изпит за редовните конкурсни изпити става при подаване на документи за класиране!

  Условия за провеждане на отдалечен (онлайн) кандидатстудентски изпит в Шуменския университет


  Уважаеми кандидат-студенти,

  1. За да заявите желание да участвате в отдалечен (онлайн) изпит, е необходимо да изпратите имейл на адрес online@shu.bg с текст: онлайн изпит
  2. Заявките се подават най-късно два дни преди датата на изпита.
  3. За регистрация и използване на пълната функционалност на платформата за полагане на онлайн изпит е задължително да се използва имейл адрес в gmail.com.
  4. Ще получите имейл с формуляр, чрез който ще предоставите Вашите данни за регистрация за изпита. Във формуляра трябва да прикачите сканирано копие (снимка) на платежния документ. Таксата за всеки отделен изпит е 30 лв. За всеки отделен изпит се подава отделен формуляр. Данни за плащане:

          Кей Би Си Банк България ЕАД

          Банкова сметка: IBAN: BG57RZBB91553120050509

          BIC на банката: RZBBBGSF
          Основание за плащане: Такса за онлайн изпит.

         5. След регистриране за изпита, ще получите входящ номер и линк в системата Google meet. Те са ви необходими за включване в изпита.

         6. Линка към изпитния тест ще получите в чата на Google meet в деня на изпита, след като се легитимирате с лична карта и входящ номер пред видео-квестора.

         7. Влизането в Google meet става най-късно между 8:40 ч. и 8:50 ч. Начален час на изпита е 9:00 ч. Продължителността е 90 мин. Системата отчита часа на предаване на отговорите и ако той е след крайния час, тестът се анулира.

         8. В деня на изпита е необходимо да разполагате с изправна уебкамера и микрофон. Задължително е влизането в Google meet и попълването на теста да стане през компютър, а не през телефон.

      Всеки кандидат има право САМО на един тест на едно явяване в един ден. Ако системата засече два отговора от един кандидат, за валидна ще се зачете първата оценка.

      За да участва в класирането за прием в ШУ, всеки кандидат, който е издържал успешно приемния изпит, трябва да подаде документи за класиране на място или онлайн.