Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Центрове

  Курс по руски език в Института Пушкин

  20/09/2019

  Участници: Вили Господинова 2 РФСР, Антония Колева 2 РФСР, Сияна Кирилова 2 РФСР, Вероника Филипова 2 АЕРЕ, Мийрем Мехмед 2 АЕРЕ Студенти русисти взеха участие в едноседмичен курс по практически руски език в Института Пушкин в Москва, с който Шуменският университет има сключен договор за партньорски взаимоотношения. Курсът е с хорариум 24 часа и включва занимания […]

  Инфофорум 2019

  17/09/2019

  Катедрата по руски език и Центърът по русистика за пореден път организираха превърналия се в традиция студентски инфофорум. Добилото популярност мероприятие предизвика интереса на студентите от всички специалности с руски език в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и най-вече на първокурсниците. Инфофорумът се проведе в Центъра по русистика, а модератор бе проф. д-р Елена Стоянова, […]

  „ДРУЗЬЯ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ“

  16/09/2019

  Студентите русисти участваха в Международния студентски фестивал „Друзья, прекрасен наш союз“, който тази година се проведе в гр. Китен от 9 – 14 септември. Сред 260-те чужди участници от над 40 университета бяха и нашите възпитаниците Стефан Ненчев от 3 РФБК, Николай Николов от 4 РФБК, Слава Даскалова от 4 АЕРЕ, Искра Йосифова от 2 […]

  Конференция с международно участие “По пътя на Евлия Челеби”

  На 3 и 4 ноември 2017 г. по случай 25-та годишнина на специалността “Турска филология” бе проведена научна конференция с международно участие “По пътя на Евлия Челеби”. Събитието срещна различни поколения изследователи от България и Турция. Информация за конференцията | TR

  Научен център за православна култура и изкуства “Свети Архангел Михаил”

  Научният център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ – Шумен, или според названието му на немски език – Zentrum für mediävistische Studien St. Erzengel Michael – Shoumen, Bulgarien (т.е. Център за средновековни изследвания „Свети Архангел Михаил“), е основан от преподаватели от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и културни дейци от Шумен, със съдействието […]

  О нас пишут

  Отзыв о Международном симпозиуме “Экология языка и современная коммуникация” – Наталия Солодовникова, Волгоград, Россия Шуменски страници от руската история Руският свят по страниците на историята и културата на Шумен Шуменският университет спечели проект към фонд “Руский мир”

  Проект – Фонд „Русский мир“

  О проекте Празен Программа МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО СИМПОЗИУМА „ЭКОЛОГИЯ ЯЗЫКА И СОВРЕМЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ“ – 26 – 29 апреля 2018 года „И МЫ СОХРАНИМ ТЕБЯ, РУССКАЯ РЕЧЬ“ – 24 марта 2018 г. Научно-образовательный семинар на тему: “СТРАНИЦЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ В ШУМЕНСКОМ РЕГИОНЕ (ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ И МАТЕРИАЛАМ СМИ)” – 12 декабря 2017 г. Научно-образовательный семинар […]

  Център по византинистика

  Научният център по византинистика към Факултета по хуманитарни науки еоснован през 2005 г. Основната цел на Научния център по византинистика е да подпомагаи координира изследователската дейност на медиевистите – историци и археолози вШуменски университет „Епископ Константин Преславски”. Дейност: Научни форуми организирани пряко от Научния център по византинистика: 2007 – Международна конференция по случай 100 години […]

  Научноизследователски център по военна история и археология

  НИЦ по военна история и археология към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” е създаден през 2008 година с цел да координира научната дейност в областта на изследването на проблеми, свързани с българската и световната история, с акцент върху историята на войните и военното дело. Една от основните цели е изследване […]

  Научноизследователски център по военна история и археология

  НИЦ по военна история и археология към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” е създаден през 2008 година с цел да координира научната дейност в областта на изследването на проблеми, свързани с българската и световната история, с акцент върху историята на войните и военното дело. Една от основните цели е изследване […]