Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Университетски центрове

  Покана за онлайн уебинар на “Фулбрайт”

  11/02/2021

  Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” има удоволствието да покани българските учени на онлайн уебинар за възможностите за финансиране на изследователска дейност в САЩ през академичната 2022-23 г. Комисията предлага пълни стипендии за изследователска и преподавателска дейност (3-5 месеца). Повече за стипендии “Фулбрайт за учени можете да намерите тук: https://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/ucheni-i-izsledovateli/ Онлайн срещата ще се проведе на 11 февруари, […]

  Други обучителни курсове

  Курс “Растителна защита“ Обучение за професионални потребители на продукти за растителна защита Със заповед No РД 11-402 от 10.03.2015 г.  на Министерството на земеделието и храните и Агенцията по безопасност на храните e одобрена  учебна програма на ШУ „Епископ Константин Преславски“: „Обучение на лица за право да използват продукти за растителна защита от професионална категория […]

  Обучение за придобиване на професионална квалификация “учител”

  Центърът за продължаващо образование към Шуменския университет организира и провежда обучение за придобиване на професионална квалификация “учител” Обучението е организирано изцяло съгласно НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „Учител”, приета с ПМС № 289 от 07.11.2016 г. Записване: Записването може да бъде направено в ШУ „Епископ Константин Преславски“- Център за продължаващо образование или на e-mail:  v.veleva@shu.bg d.koeva@shu.bg Продължителност на курса […]

  Център за електронно обучение

  Електронно обучение – търсене в каталога За контакти: проф. д-р Чавдар Сотиров – директор Кабинет: 109, Корпус 1, ет. 1 Телефон: +359 54 830 350 E-mail: ch.sotirov@shu.bg Снежана Стойчева – технически сътрудник Кабинет: 212, Корпус 3, ет. 2 Телефон.: +359 54 830 495 / вътр. 212 E-mail: s.stoycheva@shu.bg

  Център за дигитализация на информацията и документацията

  ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТАЦИЯТА КЪМ ШУМЕНСКИЯ   УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП  КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” Общи положения   Чл.   1.   С   този   правилник   се   уреждат   устройството   и   дейността   на   Центъра   за дигитализация  на  информацията  и  документацията  (ЦДИД)  към  Шуменския  университет „Епископ Константин Преславски” като обслужващо звено с общоуниверситетско предназначение. Чл. 2. Този  правилникът е разработен […]

  Седми национален семинар на тема “Интелектуалната собственост и дигиталните хора”

  20/03/2019

  Седми национален семинар на тема “Интелектуалната собственост и дигиталните хора” Oрганизатор: УНИБИТ и Университетска младежка академия за управление на знания Дата: 24 април, 2019 Място: България, гр. Пловдив

  Студентска конференция с международно участие “45 години висше образование – Стара Загора”

  18/03/2019

  Студентска конференция с международно участие “45 години висше образование – Стара Загора” Организатор: Тракийски университет – Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“ Дата: 10 май 2019 г. Място: гр. Ямбол, България

  Eduroam

  От 1 декември 2010 г. в Шуменския университет стартира системата за предоставяне на безжичен достъп до интернет в рамките на мрежата Eduroam – shu–roam           Като член на Сдружението „Национална изследователска мрежа” ШУ е шестият университет в страната, който се включва в мрежата Eduroam. http://www.eduroam.bg/ Eduroam e научноизследователски проект, благодарение на който учените и студентите […]

  ІV международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы функционирования языка и литературы в современном поликультурном обществе”

  22/08/2018

  ІV международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы функционирования языка и литературы в современном поликультурном обществе” Организатор: Мелитополски държавен педагогически университет „Богдан Хмелницки” Дата: 27-28 септември 2018 Място: гр. Мелитопол, Украйна