Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Университетски центрове

  Център за електронно обучение

  28/01/2020

  Електронно обучение – търсене в каталога За контакти: доц. д-р Чавдар Сотиров – директор Кабинет: 109, Корпус 1, ет. 1 Телефон: +359 54 830 350 E-mail: ch.sotirov@shu.bg Снежана Стойчева – технически сътрудник Кабинет: 226, Корпус 3, ет. 2 Телефон.: +359 54 830 495 / вътр. 212 E-mail: s.stoycheva@shu.bg

  Център за дигитализация на информацията и документацията

  28/11/2019

  ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТАЦИЯТА КЪМ ШУМЕНСКИЯ   УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП  КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” Общи положения   Чл.   1.   С   този   правилник   се   уреждат   устройството   и   дейността   на   Центъра   за дигитализация  на  информацията  и  документацията  (ЦДИД)  към  Шуменския  университет „Епископ Константин Преславски” като обслужващо звено с общоуниверситетско предназначение. Чл. 2. Този  правилникът е разработен […]

  Седми национален семинар на тема “Интелектуалната собственост и дигиталните хора”

  20/03/2019

  Седми национален семинар на тема “Интелектуалната собственост и дигиталните хора” Oрганизатор: УНИБИТ и Университетска младежка академия за управление на знания Дата: 24 април, 2019 Място: България, гр. Пловдив

  Студентска конференция с международно участие “45 години висше образование – Стара Загора”

  18/03/2019

  Студентска конференция с международно участие “45 години висше образование – Стара Загора” Организатор: Тракийски университет – Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“ Дата: 10 май 2019 г. Място: гр. Ямбол, България

  Eduroam

  22/11/2018

  От 1 декември 2010 г. в Шуменския университет стартира системата за предоставяне на безжичен достъп до интернет в рамките на мрежата Eduroam – shu–roam           Като член на Сдружението „Национална изследователска мрежа” ШУ е шестият университет в страната, който се включва в мрежата Eduroam. http://www.eduroam.bg/ Eduroam e научноизследователски проект, благодарение на който учените и студентите […]

  ІV международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы функционирования языка и литературы в современном поликультурном обществе”

  22/08/2018

  ІV международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы функционирования языка и литературы в современном поликультурном обществе” Организатор: Мелитополски държавен педагогически университет „Богдан Хмелницки” Дата: 27-28 септември 2018 Място: гр. Мелитопол, Украйна

  Семинар на тема: “Представяне на иновативни учебни материали по български език за работа с деца с друг майчин език на 5, 6 и 7 годишна възраст”

  19/05/2018

  Семинар на тема:  “Представяне на иновативни учебни материали по български език за работа с деца с друг майчин език на 5, 6 и 7 годишна възраст” Дата: 14 юни 2018 Място: гр. Шумен, България