Кандидатсвай онлайн

  • en
  • ru
  • Център за приложни изследвания и трансфер на технологии

    Основната цел на Центъра за трансфер на технологии е да извършва маркетингова и рекламна дейност за популяризиране дейността и капацитета на академическата общност на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ чрез осигуряване на процеса на технологичен трансфер между търсенето от страна на бизнеса и предлагането от страна на университета на иновационни продукти и технологии.

    Центърът за трансфер на технологии е изграден с подкрепата на проект „Мониторинг на образователната и научноизследователската дейност в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ в подкрепа на взаимодействието образование-наука-практика“.