Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Покана за докторантски семинар по “Академично писане” с лектор проф. д-р Йовка Тишева

  Уважаеми Колеги,

  По инициатива на Лабораторията по приложна лингвистика “Аксела Лазарова” и под патронажа на Ректора на Шуменския университет имаме удоволствието да поканим докторантите, студентите и преподавателите на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ на поредната сбирка на докторантския семинар, която ще се състои на 25 ноември 2015 г. (сряда) от 14.00 ч. в 309 зала на Ректората.

  В програмата на семинара:
  • Цикъл лекции по АКАДЕМИЧНО ПИСАНЕ
  • Лектор: проф. д-р Йовка Тишева (Софийски университет „Св. КлиментОхридски“)
  • Водещ на семинара: доц. д-р Димитър Попов
  Публикувано на 03/11/2015