Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Общоуниверситетски проект за повишаване на чуждоезиковата квалификация

  Уважаеми колеги,

  В рамките на общоуниверситетски проект за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите с цел участие в международни проекти и научни прояви в чужбина ще бъдат организирани езикови курсове: две групи от по 12-15 участници по английски език и една група от 12-15 участници по немски език с хорариум по 100 часа за всяка от езиковите групи. Упражненията ще се водят от преподаватели по английски и немски език от катедрите по Английска филология и Германистика към ШУ.

  • Английски език ниво вход: А2 – изход В1 Преподаватели: доц. Теменужка Сеизова и д-р Диана Вълчева
  • Английски език ниво вход: А1 – изход А2 Преподаватели: д-р Десислава Чешмеджиева и д-р Ирина Иванова
  • Немски език ниво вход: А2(1) – изход А2(2) Преподавател: д-р Даниела Кирова

  Времетраенето на езиковите курсове е четири, респ. пет седмици (6.06.-1.07./8.07.2016) по пет дни в седмицата, по четири/пет часа на ден. Занятията ще се провеждат в К2, аудитории 312 и 313.

  Условие за участие в езиковите курсове е преподавателите да работят на първи основен трудов договор в Шуменския университет. Освен преподаватели в курсовете могат да се включат и докторанти.

  В края на обучението след успешно положен писмен изпит университетът ще издаде сертификати на участниците в езиковите курсове за съответното ниво на владеене на езика.

  Краен срок за подаване на заявките по електронната поща (boitcheva@abv.bg) e 5.03.2016. Заявката трябва да съдържа трите имена, факултет, катедра. В предмета на
  съобщението посочете избрания от Вас език и съответното ниво.

  Ръководител на проекта: доц. д-р Снежана Бойчева 

  Публикувано на 19/01/2016