Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Докторантски семинар на 11.12.2019 г.

    Във връзка с обучението на докторантите по дисциплината Методи и методология на научните изследвания Ви информираме, че семинарът по дисциплината с лектор проф. д-р Надка Николова ще се проведе на

    11 декември 2019 г. от 9:00 до 12:00 ч.  и от 13:00 до 16:00 ч.

    в зала 316, Корпус 1.

    Публикувано на 12/11/2019