Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Изпит по Методи и методология на научното изследване

    Изпитът по Методи и методология на научното изследване ще се проведе от проф. д-р Надка Николова на 15.06.2018 г. от 13,30 ч. в зала 211, Корпус 1 на ШУ

    Публикувано на 21/05/2018