Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Изпит по Методи и методология на научното изследване

    Изпитът по Методи и методология на научното изследване ще се проведе от проф. д-р Надка Николова на 15.06.2018 г. от 13,30 ч. в зала 211, Корпус 1 на ШУ

    Публикувано на 21/05/2018