Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Нов регламент на Национални научни награди „Питагор“

  За да отличи постиженията на българските учени и научни колективи с изключителен принос към българската наука, министърът на образованието и науката ежегодно връчва национална научна награда „Питагор“. През годините от учредяването на наградите „Питагор“ до сега, регламентът на конкурса беше променян, за да бъдат включени нови категории и за да се допълнят критериите за оценка.

  Категориите се променят ежегодно, като се допълват или редуцират. През 2020 г. категориите бяха следните:

  Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката;

  Голяма награда за млад учен;

  Награда за утвърден учен в следните три категории:

  – природни и инженерни науки;

  – хуманитарни и социални науки;

  – здраве и медицински науки;

  Награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти;

  Награда за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати;

  Награда за фирма с най-много инвестиции в научноизследователска и развойна дейност;

  Награда за значим принос на български учен, работещ в чужбина;

  Награда за приложни изследвания и резултати в областта на суперкомпютърни приложения и анализ на големи данни.

  Лауреатите на награди за наука „Питагор“ получават статуетка/плакет и парична награда, като сумата варира от 2000 до 12 000  лева. Практика е журито на наградите да бъде в състав от лауреатите от предходната година.

  Дирекция „Наука“ на Министерството на образованието и науката се обръща към научната общност с молба за мнение и предложения за промени. За улеснение е подготвен кратък въпросник, който може да бъде попълнен като се проследи тази препратка.

  Публикувано на 27/01/2021