Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Семинар за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания

    На 17 април 2018 г. от 14.00 ч. в зала 205 на Корпус 3 ще се проведе курс лекции за докторантите от ФМИ по дисциплината Методология и методи на научните изследвания с лектор проф. д.т.н. Атанас Начев

    Публикувано на 16/04/2018