Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Семинар за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания

    На 28 април 2018 г. от 9.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч. в зала 211,  Корпус 2 на Шуменския университет, ще се проведе курс лекции по дисциплината Методология и методи на педагогическите изследвания с лектор доц. д-р Пенка Кожухарова.

    Публикувано на 16/04/2018