Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Семинар за докторантите 13.06.2020 г.

  Семинар за докторантите, обучаващи се в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

   Във връзка с обучението на докторантите по дисциплината Методи и методология на научните изследвания  Ви информираме, че семинарът по дисциплината с лектор доц. д-р Пенка Кожухарова ще се проведе в електронна среда на 13 юни 2020 г. от 13:30 до 16:30 ч. и на 20 юни 2020 г. от 13:30 до 16:30 ч. 

   Заявка за участие в семинара може да бъде направена до 12 юни 2020 г.  на  адрес: https://forms.gle/uaTeKoYxoqWRdgvu8

   

  Център за обучение на докторанти

  Публикувано на 05/06/2020