Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Семинар за докторантите 27.06.2020 г.

  Семинар за докторантите, обучаващи се в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

   Във връзка с обучението на докторантите по дисциплината Методи и методология на научните изследвания Ви информираме, че консултации по дисциплината с лектор проф. д-р Надка Николова ще се проведат

  на 27  юни 2020 г. от 9:00 до 12:00 ч.  и от 13:00 до 16:00 ч.,

  в зала 209, Корпус 1 на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

   

  Заявка за участие в семинара може да бъде направена  до 26 юни 2020 г. на  адрес: https://forms.gle/y2xxAekzcBxokV3M6

  Публикувано на 20/06/2020