Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Курс за допълнителна професионална квалификация “Английски в начален етап” и “Английски V – VІІ клас”

  ДИКПО-Варна обявява прием в курс за допълнителна професионална квалификация “Английски в начален етап” и “Английски V – VІІ клас”, курс № 64

  Притежаващите сертификати за владеене на английски език /В1/ или положилите държавен изпит по езика могат да се включат в курса без полагане входящ тест.

  Успешно издържалите ще бъдат включени в курса и следва да попълнят и предадат в Учебен отдел документи за записване.

  Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни дни.

  Продължителност на обучението – 3 семестъра за педагогически специалисти и 4 семестъра за тези, които нямат педагогическа правоспособност.

  Такса – 412,50 лв. на семестър.

  Срок за записване и плащане на семестриална такса – 20.11.2018 г.

  Начало на занятията: 24.11.2018 г. – 9.15 часа

  Желаещите да започнат обучение в курса следва да се регистрират тук

  Документи за записване тук

  Резултати от теста, проведен на 09.11.2018г.

  Допълнителна дата за входящ тест по Английски език – 20.11.2018 г. от 10 часа в Департамента.

  Публикувано на 27/11/2018