Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Съобщения на ДИКПО-Варна

  017019 / 26-27.09.2020 г., тема: „Методика на обучението  по Безопасност на движението по пътищата“

  18/09/2020

  017019 / 26-27.09.2020 г., тема: „Методика на обучението  по Безопасност на движението по пътищата“                      Курсът е предназначен е за обучение на учителите от  начален етап. Квалификационен курс на тема „Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата” Курсът е предназначен е за обучение на […]

  ЗАПОВЕД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

  26/10/2019

  ЗАПОВЕД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН ПО ЧЛ. 58 АЛ. 1 ЗАПОВЕД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН ПО ЧЛ. 58 АЛ. 2 След 10.11.2019 г. очаквайте информация за готовите свидетелства за V ПКС и начините на получаване в секция „Новини“ на сайта на ДИКПО – Варна и във Фейсбук […]

  ВТОРА И ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

  20/09/2019

  Уважаеми кандидати за придобиване на  ВТОРА И ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН, Изпитната процедура е на 26.10.2019 /събота/ с начало – 9.00 часа. Номерът на залите е посочен във фоайето на ДИКПО –Варна. С пожелание за УСПЕХ и ползотворно сътрудничество!

  Курсове за придобиване на допълнителна професионална квалификация

  15/08/2019

  Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Начална училищна педагогика”. В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; (всички специалности с присъдена професионална квалификация „Учител”) ; Теория и управление на образованието (всички специалности с професионална квалификация „Учител”) ; Педагогика на обучението по ….. (учител по….) , Филология (с професионална […]

  Курс по „Актуални проблеми на възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст“

  29/01/2019

  Участниците в курса имат възможност за кандидатстване за изпитни процедури за IV и V ПКС. Организационна форма: Квалификационен курс Хорариум: 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1 Време на провеждане: 27-28.02.2019 г. Място на провеждане: гр. Русе Анотация: Целта на курса е да се повиши педагогическата култура на курсистите, като се запознаят със съвременни концепции за възпитанието на […]

  Курс „Учителят по музика – възпитава и обучава.“

  28/01/2019

  Организационна форма: тематичен курс Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1 Време на провеждане: 16.03.2019 г. Място на провеждане: ДИКПО – гр. Варна Предназначение: за музикални ръководители в детски градини, начални учители и музикални педагози, преподаващи музика в среден и горен курс на СОУ Анотация: Курсът дава […]

  Курс „Учителят по музика – възпитава и обучава и диагностицира“

  28/01/2019

  Курсът е подходящ за учители, преподаващи музика, кандидати за І и ІІ ПКС Организационна форма: тематичен курс Хорариум: (16 акад. ч.) и 16 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2 Време на провеждане: 30.03.- 02.04.2019 Място на провеждане: ДИКПО – гр. Варна Анотация: Участниците имат възможност да се запознаят с изискванията за осъществяване […]

  Курс „Учителят по музика – възпитава и обучава и диагностицира“

  28/01/2019

  Курсът е подходящ за учители, преподаващи музика, кандидати за І и ІІ ПКС Организационна форма: тематичен курс Хорариум: (16 акад. ч.) и 16 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2 Време на провеждане: 30.03.- 02.04.2019 Място на провеждане: ДИКПО – гр. Варна Анотация: Участниците имат възможност да се запознаят с изискванията за осъществяване […]