Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • ДИКПО – Варна

  Млади учени и постдокторанти

  ЕТАП 1 – КАНДИДАТСТВАНЕ ПРЕЗ 2022 Г. Празен Млади учени ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ФОРМУЛЯР 1 – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПРАВИЛА НА ДИКПО ЗА ПОДБОР И ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ КЛАСИРАНЕ Постдокторанти ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ФОРМУЛЯР 1 – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ФОРМУЛЯР 2 […]

  017019 / 26-27.09.2020 г., тема: “Методика на обучението  по Безопасност на движението по пътищата”

  18/09/2020

  017019 / 26-27.09.2020 г., тема: “Методика на обучението  по Безопасност на движението по пътищата”                      Курсът е предназначен е за обучение на учителите от  начален етап. Квалификационен курс на тема „Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата” Курсът е предназначен е за обучение на […]

  ЗАПОВЕД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

  26/10/2019

  ЗАПОВЕД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН ПО ЧЛ. 58 АЛ. 1 ЗАПОВЕД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН ПО ЧЛ. 58 АЛ. 2 След 10.11.2019 г. очаквайте информация за готовите свидетелства за V ПКС и начините на получаване в секция “Новини” на сайта на ДИКПО – Варна и във Фейсбук […]

  ВТОРА И ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

  20/09/2019

  Уважаеми кандидати за придобиване на  ВТОРА И ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН, Изпитната процедура е на 26.10.2019 /събота/ с начало – 9.00 часа. Номерът на залите е посочен във фоайето на ДИКПО –Варна. С пожелание за УСПЕХ и ползотворно сътрудничество!

  Курсове за придобиване на допълнителна професионална квалификация

  15/08/2019

  Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Начална училищна педагогика”. В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; (всички специалности с присъдена професионална квалификация „Учител”) ; Теория и управление на образованието (всички специалности с професионална квалификация „Учител”) ; Педагогика на обучението по ….. (учител по….) , Филология (с професионална […]

  Курс по “Актуални проблеми на възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст”

  29/01/2019

  Участниците в курса имат възможност за кандидатстване за изпитни процедури за IV и V ПКС. Организационна форма: Квалификационен курс Хорариум: 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1 Време на провеждане: 27-28.02.2019 г. Място на провеждане: гр. Русе Анотация: Целта на курса е да се повиши педагогическата култура на курсистите, като се запознаят със съвременни концепции за възпитанието на […]

  Курс по “Актуални проблеми на възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст”

  29/01/2019

  Участниците в курса имат възможност за кандидатстване за изпитни процедури за IV и V ПКС. Организационна форма: Квалификационен курс Хорариум: 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1 Време на провеждане: 27-28.02.2019 г. Място на провеждане: гр. Русе Анотация: Целта на курса е да се повиши педагогическата култура на курсистите, като се запознаят със съвременни концепции за възпитанието на […]