Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • ВТОРА И ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

  Уважаеми кандидати за придобиване на  ВТОРА И ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН,

  Изпитната процедура е на 26.10.2019 /събота/ с начало – 9.00 часа.

  Номерът на залите е посочен във фоайето на ДИКПО –Варна.

  С пожелание за УСПЕХ и ползотворно сътрудничество!
  Публикувано на 20/09/2019