Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Курс “Учителят по музика – възпитава и обучава.”

  Организационна форма: тематичен курс

  Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1

  Време на провеждане: 16.03.2019 г.

  Място на провеждане: ДИКПО – гр. Варна

  Предназначение: за музикални ръководители в детски градини, начални учители и музикални педагози, преподаващи музика в среден и горен курс на СОУ

  Анотация: Курсът дава възможност на участниците да се запознаят с възможностите и изискванията за повишаване на своите професионално-творчески възможности с цел придобиване на V и IV професионално-квалификационна степен

  Ръководител на курса: проф. д-р С. Димитрова

  За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
  • * всеки участник да попълни настоящата заявка
  • * таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:

  SG Експресбанк

  Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22

  Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47

  За основание да се впише: Курс № 120118

  Регистрационна форма

  Публикувано на 28/01/2019