Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • ДИКПО-Варна обявява прием в курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Технологии и предприемачество”.

  В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; Педагогика на обучението по ……. – всички специалности, включващи география; химия; физика; информатика (с професионална квалификация съответно „Учител по география”; „Учител по химия”; „Учител по физика”; „Учител по информатика”); Технически науки.

  Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.

  Продължителност на обучението – 2 семестъра.

  Форма на дипломиране – държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит.

  Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация „Учител по технологии и предприемачество”.

  Семестриална такса – 412,50 лв.

  Срок за записване – 01.03.1019 г.

  Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

  Публикувано на 29/11/2018