Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • ДИКПО-Варна обявява записване за следдипломно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация по специалност „Учител по информационни технологии в начален етап” /КУРС №67/

  За начални учители – продължителност на обучението – 2 семестъра.

  Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.

  Форма на дипломиране – държавен практико-приложен изпит.

  Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация.

  Такса – 412,50 лв. на семестър.

  Документи за записване тук

  Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

  Срок за записване – 01.03.1019 г.

  Публикувано на 29/11/2018