Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • “Методика на диагностичното изследване в училище”

  Курсът е подходящ за кандидати за ІІ ПКС по Управление на образованието.

  Организационна форма: Квалификационен курс

  Хорариум: (16 акад. ч.) и 16 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2

  Време на провеждане: 15 – 18.04.2019

  Място на провеждане: ДИКПО – гр. Варна

  Ръководител на курса: проф. д.п.н. Н. Колишев

  За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
  • всеки участник да попълни настоящата заявка
  • * таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:

  SG Експресбанк

  Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22

  Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47

  За основание да се впише: Курс № 023518

  Регистрационна форма

  Публикувано на 15/01/2019