Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • “Управленската документация в училище” Подготвителен курс за V ПКС по Управление на образованието.

  Организационна форма: Квалификационен курс

  Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1

  Време на провеждане: 01 – 02.04.2019

  Място на провеждане: ДИКПО – гр. Варна

  Предназначение: за управленски кадри в сферата на средното образование

  Анотация: Курсът осигурява подготовка за придобиване на V ПКС по Управление на образованието. Предлагат се ефективни технологии за изготвяне на основни управленски документи – годишен план на училището, план за контролната дейност. Специално внимание се отделя на контрола и оценката на професионалната дейност на учителите като съществен приоритет в управлението на училището.

  Ръководител на курса: проф. д.п.н. Н. Колишев

  За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
  • всеки участник да попълни настоящата заявка
  • таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:

  SG Експресбанк

  Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22

  Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47

  За основание да се впише: Курс № 023318

  Регистрационна форма

  Публикувано на 15/01/2019