Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Среща в Шумен на балкански българисти

  На 15 април Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ бе домакин на Среща на балканските българисти, инициатива по Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българстиката в чужбина“, организирана от Лабораторията по приложна лингвистика „Аксела Лазарова“ и Центъра за международно сътрудничество. Срещата бе приветствана от доц. д-р Стефан Минков, зам.- декан на Факултета по хуманитарни науки, проф. д-р Димитър Попов, ръководител на Катедрата по български език и проф. д-р Страшимир Цанов, ръководител на Катедрата по история и теория на литературата. В събитието се включиха 47 участници от България, Сърбия, Турция, Румъния, Украйна, Гърция, сред които имаше студенти, докторанти, преподаватели.

  Пред академичната общност на Университета бяха представени традициите и актуалното състояние на българистиката в Турция, Румъния и Сърбия. Проф. д-р Зейнеп Зафер (Анкарски университет, Турция), доц. д-р Каталина Пую (Букурещки университет, Румъния) и доц. д-р Ивана Давитков (Белградски университет, Сърбия) очертаха етапите на създаване и утвърждаване на българистичните специалности зад граница. Като поставиха акценти върху динамиката в интереса към изучаването на български език, литература и култура, те заостриха вниманието върху актуалните проблеми, очертаха и специфичните решения на българистичните колегии в отделните страни.

  Срещата на балканските българисти предостави възможност за съизмерване на опита в развитието на чуждестранната българистика в полето на академичните изследвания, обучението и преподавателската работа, преводната рецепция и културното утвърждаване. Панорамните изложения на проф. д-р З. Зафер, доц. д-р К. Пую и доц. д-р И. Давитков провокираха дискусия по въпросите за съпътстващите трудности и институционалната подкрепа, за успешните практики и иновации. Специални гости на събитието бяха участниците в Националната научна програма доц. д-р Свитлана Георгиева (Одески университет, Украйна) и доц. д-р Светлана Корниенко (Харковски университет, Украйна) с анонс на следващата академична среща с тематичен център – Българистиката в Украйна.

  Срещата на балканските българисти постави началото на серия инициативи на екипа на Шуменския университет по Националната научна програма „Развитие на българистиката в чужбина“ да представи актуалното състояние на българистиката в отделните страни и укрепването на сътрудничеството и културния диалог.

  Цялостното представяне на събитието може да бъде проследено в платформата You Tube на адрес: https://www.youtube.com/watch?v=fJPYGo4Fjok

  Публикувано на 15/04/2024