Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Обява за търг с тайно наддаване Варна

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр.Шумен, ул. “Университетска” №115,  обявява търг  с тайно  наддаване   за отдаване под наем на 2 кв.м. във фоайето на централния вход на учебния корпус на ДИКПО-Варна с административен адрес гр. Варна, ул. “Д-р Борис Божков” №1.

  Свободната площ, определена за отдаване под наем, е предназначена за монтаж на 2 бр. автомати – 1 брой за пакетирани храни (солени и сладки) и напитки (минерална вода и безалкохолни напитки) и 1 брой за тонизиращи напитки (кафе, чай и др.).

  Началната тръжна цена за годишен наем е в размер на 2 000.00 лева с включен ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 3 г.

  Депозит за участие 200.00 лв. Внася се по банкова сметка:

  IBAN:  BG57RZBB91553120050509, BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк.

  Стойността на тръжната документация за участие е в размер на 5.00 лева. Заплаща се в касата на учебния корпус на ДИКПО-Варна или по банкова сметка IBAN: BG 98 TTBB 9400 3115 0687 47; BIC: TTBB BG22; SG Експресбанк, клон Варна. За закупената документация се издава фактура. Документацията се получава от координатор ДР на ДИКПО-Варна, всеки работен ден в срок от 09:00 ч. до 16:00 ч. на 28.02.2019 г., след нейното заплащане.

  Оглед на площта – всеки работен ден от 10:00ч. до 14:00ч. в срок до 28.02.2019 г.

  Заявление за участие в търга се приемат в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1(стая 124) всеки работен ден от 08:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 28.02.2019 г.

  Търгът ще се проведе в  гр. Шумен,  ул. „Университетска” № 115, Корпус 1, стая 05 на 01.03.2019 г. от 14.00 часа.

  Изисквания към участниците:
  1. Да притежават актуална регистрация по  Търговския закон.
  2. Да нямат парични задължения към държавата.

  Документация за участие

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, като публичноправна организация с административен адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ №115, като администратор на лични данни декларира, че ще обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели. Правилата, по които Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски“ ще обработва личните данни, са посочени  тук.


  Информация за търга може да се получи:
  • Телефон: 054/ 830 356
  • www.shu.bg, рубрика „Обяви и покани по ЗДС”

   

  Публикувано на 29/01/2019 до 01/04/2019