Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • ФХН

  Цели и тематика

  Любословие е годишно международно списание по хуманитаристика с двойно анонимно рецензиране. Основната му цел е да представя сериозни научни изследвания в различни области на класическата и модерната литература и лингвистика; историята, етнологията и етнографията, социологията и политическата антропология; визуалните изкуства, медиите и обществените комуникации. Документалната рубрика във всеки брой включва мемоаристика, текстове от архиви, непубликувани […]

  Допълнителни стипендии за докторантите

  Обява за допълнителни стипендии за редовни докторанти към ФХН Правила и критерии на ФХН на ШУ за разпределение на средствата за допълнителни стипендии на докторантите

  ХХVI-ти ЕПИСКОП-КОНСТАНТИНОВИ ЧЕТЕНИЯ

  21/08/2020

   ХХVI-тите ЕПИСКОП-КОНСТАНТИНОВИ ЧЕТЕНИЯ ще се проведат на 2 септември 2020 г., от 10.00 часа, в зала 219, Корпус 1 на Шуменския университет. Научна програма.