Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • ФХН

  ХХVI-ти ЕПИСКОП-КОНСТАНТИНОВИ ЧЕТЕНИЯ

  21/08/2020

   ХХVI-тите ЕПИСКОП-КОНСТАНТИНОВИ ЧЕТЕНИЯ ще се проведат на 2 септември 2020 г., от 10.00 часа, в зала 219, Корпус 1 на Шуменския университет. Научна програма.

  Млади учени

  21/02/2020

  Празен Млади учени I етап Обява Информация Млади учени II етап Обява Информация Класиране

  Броеве

  01/04/2019

  Выпуск тринадцатый ISSN 2603-3143 (Print) ISSN 2603-3151 (Online) 2019 Выпуск двенадцатый ISSN 2603-3143 (Print) ISSN 2603-3151 (Online) 2018 Выпуск одиннадцатый ISSN 2603-3143 2017 Выпуск десятый ISBN 978-619-201-179-6 2016 Выпуск девятый ISBN: 978-619-201-110-9 2015 Выпуск восьмой ISBN: 978-954-577-644-1 2011 Выпуск седьмой ISBN: 978-954-577-527-7 2008 Выпуск шестой ISBN: 978-954-577-518-5 2008 Выпуск пятый ISBN: 978-954-577-485-0 2007 Выпуск четвертый […]

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА

  01/04/2019

  За въпроси, свързани с поредицата и изпращане на статии и други материали, използвайте електронната поща.   Електронна поща Ръководител на катедрата по руски език проф. д-р Елена Стоянова rusistika_shu@shu.bg Местоположение   Адрес 9700 Република България гр. Шумен, ул. Университетска 115 Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ Тел: +359 54 830 495 GSM: +359 894 555506  

  ЕТИЧНИ ПРАВИЛА

  01/04/2019

  В своята публикационна политика Факултетът по хуманитарни науки към Шуменския университет спазва приетите международни стандарти за публикационна етика. Редакционните колегии считат за неизменно свое задължение да съблюдават правилата, заложени в насоките на Комитета по публикационна етика (COPE). Етичните правила се отнасят до всички участници в процеса на публикуване: автори и рецензенти, редактори и издатели. Права […]

  ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

  01/04/2019

  Подробна информация относно изискванията за техническо оформление, на които трябва да отговарят статиите, предлагани за публикуване в сборника. Начало заглавие – Times New Roman, размер 12 pt, получер шрифт, С ГЛАВНИ БУКВИ; име и фамилия – Times New Roman, размер 12 pt, с курсив; резюме (на езика на статията) – Times New Roman, размер 10 […]

  РЕДКОЛЕГИЯ

  01/04/2019

  В тази страница може да получите информация за международния екип, който се грижи за подбора и качеството на материалите, публикувани в научната поредица.   Проф. д.ф.н. Стефана Димитрова БАН – Институт за български език, България       Проф. д.ф.н. Ирина Лешутина Държавен институт по руски език «А.Пушкин», Русия       Проф. д.ф.н. Наталья […]

  Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков

  01/04/2019

  ПОКАНА Каним ви да вземете участие в том 14 на научната поредица „Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков“. Текстовете могат да бъдат на руски, български, английски език. Срокът за предаване на статиите е 30.04.2020 г. Изискванията за оформлението на статиите са качени в сайта. Статиите се рецензират анонимно. Материалите се изпращат на […]

  Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков

  01/04/2019

  ПОКАНА Каним ви да вземете участие в том 14 на научната поредица „Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков“. Текстовете могат да бъдат на руски, български, английски език. Срокът за предаване на статиите е 30.04.2020 г. Изискванията за оформлението на статиите са качени в сайта. Статиите се рецензират анонимно. Материалите се изпращат на […]