Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Партньори

  Факултетът по технически науки е установил и развива делови отношения със следните организации:

  • Military University of Technology, гр. Варшава, Полша
  • Military Technical Academy, гр. Букурещ, Румъния,
  • Асоциация по Бионика, Протезиране и Ортезиране, гр. Рига, Латвия,
  • Технически Университет, гр. София, България,
  • Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Факултет по Електротехника, Електроника и Автоматика, гр. Русе, България,
  • Технически Университет, гр. Варна, България,
  • Военна академия „Г. С. Раковски”, гр. София, България,
  • Институт за перспективни изследвания за отбраната, гр. София, България,
  • Институт за космически изследвания, БАН,
  • Национален Военен Университет „В. Левски”, България,
  • Висше военно-морско училище „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна, България,
  • Бургаски Университет „Асен Златаров” гр. Бургас, България,
  • Бургаски Свободен Университет, гр. Бургас, България,
  • Фирма „Черно море – АД”, гр. Шумен, България,
  • Фирма „Шумел –МАД” , гр. Шумен, България,
  • Фирма „Телепол –ЕOOД”, гр. Шумен, България,
  • Фирма „АЛКОМЕТ АД”, гр. Шумен, България,
  • Фирма „МАДАРА АД”, гр. Шумен, България,
  • Фирма „РЕМО АД”, гр. Шумен, България.