Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Докторски програми

  Катедра „Сигурност на информационни и комуникационни технологии“

  Докторска програма „Корпоративна сигурност“

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Квалификационна характеристика

  Докторска програма „Организационна сигурност“

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Квалификационна характеристика

  Докторска програма „Административна сигурност“

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Квалификационна характеристика

   

  Катедра „Комуникационна и компютърна техника“

  Докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Квалификационна характеристика

  Докторска програма „Комуникационни мрежи и системи“

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Квалификационна характеристика

  Докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Квалификационна характеристика

  Докторска програма „Радиолокация и радионавигация“

  Учебен план 2020 г.

  Квалификационна характеристика

   

  Катедра „Геодезия“

  Докторска програма 02.16.01 „Обща, висша и приложна геодезия“

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Квалификационна характеристика

  Докторска програма 02.16.03 „Картография (вкл. тематично географско картографиране)“

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Квалификационна характеристика

  Докторска програма 02.16.05 „Фотограметрия и дистанционни методи“

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Квалификационна характеристика

  Докторска програма 02.16.07 „Земеустройство (включително кадастър и оценка на недвижими имоти)“

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Квалификационна характеристика

   

  Катедра „Инженерна логистика“

  Докторска програма „Инженерна логистика“

  Учебен план 2018 г.

  Учебен план 2020 г.

  Квалификационна характеристика