Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конгрес на IEEE за студенти и млади професионалисти от Регион 8 – Порто, Португалия

  От 25-ти до 29-ти юли се проведе Конгресът IEEE R8 Student and Young Professional Congress (SYP Congress) в който взеха участие – преподавател и докторант Румяна Василева от катедра “Управление на системите за сигурност” от ФТН и Христина Косева, студентка, IV курс, специалност „Системи за сигурност“ отново от ФТН.

  Конгресът IEEE R8 Student and Young Professional Congress (SYP Congress) е събитие на IEEE за студенти и млади професионалисти от Регион 8, което се провежда на всеки две години в Регион 8 на IEEE. Този конгрес събира както студенти, така и млади професионалисти, членове от всички секции в региона, което дава възможност за работа и обмен на идеи между повече от четиристотин души от всички краища на света.

  През 2018 г. конгресът се състоя в Порто, Португалия от 25-ти до 29-ти юли. Участниците имаха възможност да развият своите технически уменията в най-различни семинари и лекции от местни фирми и глобални спонсори. В семинарите и лекциите се представиха интересни теми в различни области на техниката.

  В същото време, всички участници имаха възможност да посетят фирми и лаборатории около града. Ние посетихме International Iberian Nanotechnology Lab (INL), (Международната иберийска лаборатория по нанотехнологии) разположена в Брага (Северна Португалия), където учени и инженери от цял свят работят в силно интердисциплинарна среда и се стремят да направят INL световен център за разгръщането на нанотехнологиите. INL е основана от правителствата на Португалия и Испания в рамките на международен договор за извършване на интердисциплинарни изследвания, разгръщане и формулиране на нанотехнологии в полза на обществото. Програмата за научни изследвания обхваща четири стратегически области на приложение на нанонауките и нанотехнологиите: мониторинг на храните и околната среда, информационни и комуникационни технологии, възобновяема енергия и здравеопазване. Лабораторията по нанотехнологии дава възможност за водещи изследвания с най-висок международен стандарт.

  Всички участници имаха възможността да посетят и Инженерният факултет на Университета в Порто (The Faculty of Engineering of the University of Porto), където се проведоха всички семинари и лекции. Обучението по инженерство в Университета в Порто започва със създаването на самия университет през 1911 г. Тогава се обединяват курсовете на бившата Политехническа академия, което в крайна сметка води до създаването на Инженерния факултет. Инженерният факултет на Университета в Порто в момента е една от най-старите и най-престижни учебни и изследователски институции в Португалия в областта на инженерната и свързаните с нея области, репутация, която е оправдана от широката гама висококачествено обучение, което Инженерният факултет предлага във всичките си степени. Освен това модерният комплекс на сградата, открита през 2000 г. в Поло II (Asprela) на университета в Порто, се превърна във важен “инкубатор” за иновации и знания. Разгледахме също някои забележителности в самия град и се докоснахме до португалския начин на живот.

  Над четиристотин студенти и млади професионалисти от Африка, Европа и Близкия Изток създадоха невероятна атмосфера. С участието си в този конгрес всички участници създадоха много нови приятелства, както и се срещнаха със стари такива. Обмениха се много нови идеи и се придобиха нови умения, благодарение на високо-технологични компании и лаборатории, както и единомислещите участници от целия Регион 8 на IEEE.

  IEEE

  Институтът на Инженерите по Електротехника и Електроника (IEEE) е най-голямата техническа професионална организация в света. Има около 350 000 членове в 150 страни. Официално е създаден през 1963 г. в резултат на сливането на Американския институт на електроинженерите (AIEE), основан през 1884 г. от Александър Греъм Бел и Томас Едисон и Института на Радиоинженерите (IRE), основан през 1912 г.
  Институтът IEEE съдейства за развитието на електротехниката и сродните и науки, включвайки областите от космоса, енергетиката, транспорта до комуникациите, компютрите и микроелектрониката, като работи за прилагането на тези технологии в полза на човечеството. В своята работа се ръководи от Конституция, а всеки член е длъжен да спазва Етичния кодекс. Девизът на института e “IEEE обединява света”. Една от важните цели на IEEE е създаването на Студентски клонове в техническите университети. Такива клонове на IEEE има в близо 900 университета в целия свят.

  В момента председател на курсантско–студентския IEEE клон е Румяна Веселинова Василева. Съветник на курсантско-студентския IEEE клон е проф. д.т.н. инж. Борислав Йорданов Беджев, заместник–декан на ФТН.

  Снимки от проведеното събитие.

  Публикувано на 04/08/2018