Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Комисии

  • Комисия по социално-битови въпроси на учащите (КСБВУ)
  • Комисия по учебна и научна дейност (КУНД)
  • Комисия по култура и обществена дейност (ККОД)
  • Комисия по международна дейност и връзки с обществеността (КМДВО)
  • Комисията по спортна дейност (КСД)
  • Комисия по въпроси на обучението в Добрич (КВОД)
  • Комисия по въпроси на обучението във Варна (КВОВ)