Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Състав

  Данаил Иванов Сотиров

  E-mail: 2349100084@shu.bg

  • Кабинет: 306, Корпус 3
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 151
  • Свилен Славев Стоянов – История и география, III курс
  • Радостин Веселинов Радев – История и география, III курс
  • Веселин Димитров Кръстев – История и география, III курс
  • Кристияна Павлинова Панова – Българистика и медии, II курс
  • Даниела Димова Желязкова – Теология, II курс
  • Десислава Пламенова Петрова – Английска филология, III курс
  • Георги Николаев Кънчев – Докторант, ДП „Археология“
  • Калина Петрова Петрова – Езиково обслужване на туризма и бизнеса (Турска филология), I курс
  • Павлина Стилиянова Маринова – Докторант, ДП „Методика на обучението по биология и здравно образование”
  • Ива Йорданова Бойчева – Биология и химия, III курс
  • Стойчо Стилиянов Трифонов – Екология и опазване на околната среда, IV курс
  • Николай Любенов Динков – Растителна защита, III курс
  • Йордан Ангелов Йотов – География и регионална политика, IV курс
  • Селиха Алиева Льотева – Педагогика на обучението по биология и химия, II курс
  • Габриела Тодорова Иванова – Педагогика на обучението по икономика и математика, II курс
  • Стефанка Николова Костадинова – Бизнес математика, II курс
  • Маринка Вълчева Нешева – Информационни технологии, информатика и математика, II курс
  • Милена Светлева Казакова – Начална училищна педагогика и чужд език (Английски език), III курс
  • Севда Ивелинова Стефанова – Начална училищна педагогика и чужд език (Английски език), III курс
  • Десислава Бориславова Иванова – Докторант, ДП „Предучилищна педагогика“
  • Биргюл Себайдинова Османова – Социална педагогика., IV курс 
  • Яница Тихомирова Трифонова – Предучилищна и начална училищна педагогика, II курс 
  • Валентина Валентинова Велева – Педагогика на обучението по физическо възпитание, II курс 
  • Кирил Георгиев Иванов – Педагогика на обучението по физическо възпитание, II курс 
  • Боряна Николаева Бонева – Предучилищна и начална училищна педагогика, III курс 
  • Стела Димитрова Димитрова – Социална педагогика, II курс 
  • Мюбеян Кевсер Лятиф – Социална педагогика, II курс 
  • Стефани Павлинова Горанова – Педагогика на обучението по музика, I курс 
  • Христина Добринова  Ангелова – Педагогика на обучението по физическо възпитание, III курс 
  • Данаил Сотиров Иванов – Докторант, ДП „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)
  • Мира Петкова Захариева – Предучилищна и начална училищна педагогика, II курс 
  • Мариана Иванова Янкова – Предучилищна и начална училищна педагогика, II курс 
  • Айнур Айханова Сафетова – Предучилищна и начална училищна педагогика, II курс 
  • Благовеста Стоянова Мирчева – Начална училищна педагогика и чужд език (Английски език), III курс
  • Денис Иванов Звезделинов – Технологии за киберсигурност, II курс
  • Айкут Айдънов Ремзиев – Комуникационни и информационни системи, II курс
  • Риза Межнунов Ризаев – Комуникационни и информационни системи, II курс
  • Илкер Айдън Хатиб – Компютърни технологии за автоматизация на производството, II курс
  • Сафет Тургай Ахмед – Предучилищна педагогика и чужд език (Английски език), III курс
  • Дилек Хълми Пазарджъклъ – Предучилищна педагогика и чужд език (Английски език), III курс
  • Недко Стоянов Митев – Информатика и информационни технологии, III курс