Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Състав

  Иванка Благоева
  • Кабинет: 306, Корпус 3
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 151
  • Димитричка Димитрова Тодорова – 3 курс, Английска филология
  • Йълдъз Мустафа – 3 курс, Българска филология
  • Мехмед Сали Карасали – 4 курс, Английска филология
  • Енгин Ерханов Исмаилов – 4 курс, Журналистика
  • Зорница Костадинова Шишкова – 1 курс, Руска филология и социална работа
  • Васил Петров Стоянов – 1 курс, Руска филология и социална работа
  • Стела Тодорова Иванова – 1 курс, Българска филология
  • Георги Христов Ангелов – 4 курс, История и география
  • Петранка Антонова Атанасова – 4 курс, География и биология
  • Величка Антонова Атанасова – 4 курс, География и биология
  • Атче Ахмедова Мюджюлетова – 4 курс, Биология и физика
  • Евгени Цонков Костадинов – 1 курс, Растителна защита
  • Мерве Джеват Топал – 4 курс, География и биология
  • Симона Илкова Вълкова – 4 курс, Екология и опазване на околната среда
  • Илияна Колева Колева – 1 курс, Медицинска химия
  • Георги Дианов Георгиев – 3 курс, Компютърна информатика
  • Хатидже Ахмедова Далова – 4 курс, Компютърна информатика
  • Байрямали Фикрет Мехмед – 3 курс, КИТ
  • Айше Али Молаа – 4 курс, Математика и информатика
  • Емре Синан Себахтин – 2 курс, КИТ
  • Ангел Красимиров Георгиев – 2 курс, РКССД
  • Емел Нагиханова Бейтулова – 4 курс, Логопедия
  • Иванка Филипова Благоева – 4 курс, Социална педагогика
  • Теодора Филипова Неделчева – 4 курс, Социална педагогика
  • Ажда Метинова Османова – 3 курс, ПУП
  • Захари Огнянов Дамянов – 3 курс, ПОФВ
  • Светлана Дончева Александрова – 4 курс, Социална педагогика
  • Габриела Боянова Здравкова – 4 курс, Социална педагогика
  • Джевадие Джеват Хасан – 3 курс, ПУНУП
  • Ванина Ангелова Ангелова – 4 курс, Социална педагогика
  • Йорданка Рачева Стоянова – 3 курс, ПДИН
  • Тодорка Рачева Стоянова – 4 курс, Специална педагогика
  • Ибрям Сюлейманов Ахмедов – 4 курс, КИС
  • Мирела Стоянова Добрева – 1 курс, Геоматика
  • Симеон Стефанов Симеонов – 4 курс, Инженерна логистика
  • Ефтим Вергиниев Кирчев – 1 курс, Геодезия
  • Максим Вартан Вартанян – 4 курс, Геодезия
  • Милена Иванова Миленова – 1 курс, НУПЧЕ
  • Звезделина Димитрова Великова – 2 курс, ИИТ
  • Красимира Атанасова Георгиева – 2 курс, Растителна защита