Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Комисии

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Председател: доц. д-р Константин Трендафилов Константинов – заместник-ректор по учебна и кандидатстудентска дейност

  Членове:    

  1. доц. д-р Ирина Николова Иванова – зам.-ректор
  2. доц. д-р Станимир Кунчев Железов – зам.-ректор
  3. доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова – началник Учебен отдел
  4. доц. д-р Здравко Юриев Кузманов – директор на ЦИО
  5. доц. д-р Стефан Маринов Минков – зам.-декан на ФХН
  6. проф. д-р Вежди Исмаилов Хасанов – декан на ФМИ
  7. доц. д-р Дарина Христова Бъчварова – зам.-декан на ФПН
  8. проф. д-р Чавдар Георгиев Сотиров – ПФ
  9. проф. д-р Събин Иванов Иванов – декан на ФТН
  10. проф. д.м.н. Николай Иванов Янков – директор на Колеж-Добрич
  11. проф. д-р Виолета Иванова Кюркчийска – директор на ДИКПО-Варна
  12. гл. ас. д-р Камен Иванов Андонов – директор на Университетски пресцентър
  13. Силвия Димитрова Михайлова – главен счетоводител
  14. инж. Надежда Иванова Иринкова – главен координатор ЦИО
  15. Данаил Сотиров Иванов – председател на Студентския съвет

  Технически секретар: Коля Танева Колева

  Председател: доц. д-р Константин Трендафилов Константинов – заместник-ректор по учебна и кандидатстудентска дейност

  Членове:       

  1. доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова – началник Учебен отдел
  2. доц. д-р Здравко Юриев Кузманов – директор ЦИО
  3. доц. д-р Стефан Маринов Минков – ФХН
  4. проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов – ФМИ
  5. доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов – ФПН
  6. преп. д-р Анна Веселинова Ласкарова-Иванова – ПФ
  7. доц. д-р Доника Величкова Диманова – ФТН
  8. доц. д-р Милена Илиева Цанкова – Колеж-Добрич
  9. проф. д-р Виолета Иванова Кюркчийска – ДИКПО-Варна
  10. Силвия Димитрова Михайлова – главен счетоводител
  11. Данаил Сотиров Иванов – председател на Студентския съвет

  Технически секретар: Росина Даниелова Минчева – гл. специалист УО

  Състав на Комисията по социално-битови въпроси на учащите се в ШУ „Епископ Константин Преславски“, във връзка с приема и обработването на документи за настаняване в студентските общежития и за отпускане на стипендии, както следва:

  Председател: доц. д-р Константин Трендафилов Константинов – заместник-ректор по учебна и кандидатстудентска дейност

  Членове:            

  1. Силвия Димитрова Михайлова – главен счетоводител
  2. Боряна Георгиева Петрова – главен специалист СБВУ
  3. Кирил Георгиев Кирилов – експерт, кариерен консултант в Центъра за кариерно развитие
  4. Данаил Сотиров Иванов – ф.н. 2349100084, спец. Организация и управление извън сферата на материалното производство; председател на Студентски съвет.
  5. Мюбеян Кевсер Лятиф – ф.н. 2240090031, спец. Социална педагогика.
  6. Йордан Ангелов Йотов – ф.н. 2020160014, спец. География и регионална политика.
  7. Радостин Веселинов Радев – ф.н. 2110340021, спец. История и география.
  8. Илкер Айдън Хатиб – ф.н. 2270080008, спец. Компютърни технологии за автоматизация на производството.
  9. Милена Светлева Казакова – ф.н. 2140050024, спец. Начална училищна педагогика и чужд език (Английски език).
  10. Еда Ердоан Закир – ф.н. 2170090010, спец. Сигнално-охранителни системи и сигурност

  Технически секретар: Мая Василева Костадинова

  Председател: проф. д-р Събин Иванов Иванов – ФТН  

  Членове:

  1. гл. ас. д-р Илонка Христова Стоянова – ФХН
  2. доц. д-р Павлина Петкова Димитрова – ФМИ
  3. проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова – ФПН
  4. проф. д-р Деница Петкова Загорчева-Койчева – ПФ
  5. гл. ас. д-р Ивелин Георгиев Иванов – Колеж-Добрич
  6. доц. д-р Ирина Борисова Стоянова – ДИКПО-Варна
  7. проф. д-р Теодора Николаева Симеонова – председател на ФУНИС
  8. доц. д-р Корнелия Тодорова Цонева – председател на НБС ВОН – КНСБ
  9. ст. преп. Христина Стоянова Христова – председател на КТ „ПОДКРЕПА“
  10. Силвия Димитрова Михайлова – главен счетоводител

  Технически секретар: Мая Василева Костадинова

  Председател: доц. д-р Ирина Николова Иванова – зам.-ректор по научноизследователска, художественотворческа и международна дейност. Институционален Еразъм+ координатор.

  Членове:

  1. доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева – ФХН
  2. доц. д-р Радостина Петрова Енчева – ФМИ
  3. доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов – ФПН
  4. доц. д-р Чавдар Николаев Стойчев – ПФ
  5. доц. д-р Андрей Илиев Богданов – ФТН
  6. проф. д.м.н. Николай Иванов Янков – Колеж-Добрич
  7. проф. д.п.н. Николай Стоянов Колишев – ДИКПО-Варна
  8. Десислава Бориславова Иванова – ф.н. 2349040079, спец. Предучилищна педагогика; представител на Студентския съвет

  Технически секретар: Нели Иванова Русева

  Председател: доц. д-р Росица Петрова Михайлова – ПФ

  Членове:

  1. доц. д-р Станимир Кунчев Железов – зам.-ректор по акредитация, оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, рейтинг на ШУ
  2. доц. д-р Десислава Чанкова Иванова – ФХН
  3. проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов – ФМИ
  4. доц. д-р Дарина Христова Бъчварова – ФПН
  5. проф. д-р Теодора Николаева Симеонова – ПФ
  6. доц. д-р Доника Величкова Диманова – ФТН
  7. доц. д-р Милена Илиева Цанкова – Колеж-Добрич
  8. доц. д-р Виктория Димитрова Ковчазова – ДИКПО-Варна
  9. проф. д.н. Снежанка Георгиева Добрева – председател на Методическия съвет
  10. Кирил Георгиев Кирилов – експерт, кариерен консултант в Центъра за кариерно развитие
  11. Мирена Петрова Павлова – гл. координатор на Центъра по качество на образованието
  12. Данаил СотировИванов – председател на Студентския съвет
  13. д-р Албена Димитрова Иванова-Неделчева – директор на СУ „Сава Доброплодни“
  14. Даниел Малчев Малев – директор на Телевизия Шумен
  15. д-р Найден Стоянов Косев – директор на ЦПРЛ-ОДК „Анастас Стоянов“, гр. Шумен

  Технически секретар: Мирена Петрова Павлова

  Председател:  проф. д-р Велка Александрова Попова – ФХН

  Членове:

  1. доц. д-р Красимир Валентинов Харизанов – ФМИ
  2. доц. д-р Ася Пенчева Драгоева-Кирилова – ФПН
  3. доц. д-р Чавдар Николаев Стойчев – ПФ
  4. проф. д-р Цветослав Станиславов Цанков – ФТН
  5. доц. д-р Николай Станчев Николов – Колеж-Добрич
  6. гл. ас. д-р Мариана Иванова Минчева-Ризова – ДИКПО-Варна
  7. Наталия Веселинова Найденова – гл. специалист ЧР

  Технически секретар: Наталия Веселинова Найденова

  Председател:  доц. д-р Галина Славчева Борисова – ФМИ

  Членове:       

  1. доц. д-р Стефан Маринов Минков – ФХН
  2. доц. д-р Нина Архангелова Николова-Тодорова – ФПН
  3. проф. д-р Керанка Георгиева Велчева – ПФ
  4. доц. д-р Антон Янков Антонов – ФТН
  5. гл. ас. д-р Ивелин Георгиев Иванов – Колеж-Добрич
  6. Илка Маринова Милушева – ДИКПО-Варна

  Технически секретар: Мая Василева Костадинова

  Председател: доц. д-р Станимир Кунчев Железов – зам.-ректор по акредитация, оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, рейтинг на ШУ

  Членове:

  1. проф. д.м.н. Николай Иванов Янков – директор на Колеж-Добрич
  2. проф. д-р Виолета Иванова Кюркчийска – директор на ДИКПО-Варна
  3. доц. д-р Десислава Чанкова Иванова – ФХН
  4. доц. д-р Радостина Петрова Енчева – ФМИ
  5. доц. д-р Дарина Христова Бъчварова – ФПН
  6. проф. д-р Теодора Николаева Симеонова – ПФ
  7. проф. д-р Събин Иванов Иванов – ФТН
  8. Данаил Сотиров Иванов – председател на Студентския съвет

  Технически секретар: Мирена Петрова Павлова

  Членове:

  1. проф. д.н. Наталия Иванова Витанова-Маринова – ректор
  2. Валентина Янкова Велева-Богданова – юрист
  3. Силвия Димитрова Михайлова – главен счетоводител
  4. Наталия Веселинова Найденова – главен специалист „Човешки ресурси“
  5. проф. д-р Теодора Николаева Симеонова – председател на ФУНИС
  6. доц. д-р Корнелия Тодорова Цонева – председател на НБС ВОН – КНСБ
  7. ст. преп. Христина Стоянова Христова – председател на КТ „ПОДКРЕПА“

  Председател: проф. д.н. Снежанка Добрева Георгиева – ПФ

  Членове:

  1. доц. д-р Калина Димитрова Йочева – ФХН
  2. доц. д-р Теменужка Ганчева Тенева – ФХН
  3. доц. д-р Айля Реджеб Илиязова – ФХН
  4. доц. д-р Галя Вълчева Йорданова – ФХН
  5. доц. д-р Ирена Димитрова Петрова – ФХН
  6. гл. ас. д-р Гергана Георгиева Герова – ФХН
  7. ст. преп. Мария Дианова Йорданова – ФХН
  8. преп. Бюлент Али Кърджалъ – ФХН
  9. проф. д.н. Наталия Христова Павлова – ФМИ
  10. доц. д-р Красимир Валентинов Харизанов – ФМИ
  11. доц. д-р Борислав Станишев Борисов – ФПН
  12. доц. д-р Росица Цанкова Владева – ФПН
  13. доц. д-р Радостина Страхилова Василева-Цанкова – ФПН
  14. проф. д-р Янна Павлова Рускова – ПФ
  15. проф. д-р Теодора Николаева Симеонова – ПФ
  16. проф. д-р Калина Иванова Алексиева – ПФ
  17. доц. д-р Станислава Величкова Тодорова – ПФ
  18. проф. д-р Пенка Петкова Кожухарова – ПФ
  19. проф. д-р Керанка Георгиева Велчева – ПФ
  20. доц. д-р Камен Мариус Теофилов – ПФ
  21. ас. д-р Елена Кирчева Тодорова – ПФ
  22. доц. д-р Йорданка Ивайлова Янкова-Йорданова – ФТН
  23. доц. д-р Милена Иванова Цанкова – Колеж-Добрич
  24. проф. д-р Виолета Иванова Кюркчийска – ДИКПО-Варна     

  Технически секретар: Стефка Иванова Будакова

   

  Председател: Мария Петрова Стоянова – ръководител на Университетската библиотека

  Членове:

  1. доц. д-р Десислава Чанкова Иванова – ФХН
  2. доц. д-р Теодоси Кирилов Теодосиев – ФМИ
  3. доц. д-р Нина Николова Архангелова-Тодорова – ФПН
  4. проф. д.н. Снежанка Добрева Георгиева – ПФ
  5. доц. д-р Здравко Юриев Кузманов – ФТН
  6. доц. д-р Милена Илиева Цанкова – Колеж-Добрич
  7. Петя Кръстева Станева – ДИКПО-Варна

  Председател: Илияна Георгиева Николова – ръководител на Университетското издателството

  Членове:

  1. доц. д-р Тодор Райчев Тодоров – ФХН
  2. доц. д-р Корнелия Тодорова Цонева – ФМИ
  3. проф. д-р Димитър Тодоров Владев – ФПН
  4. доц. д.н. Божена Левон Такворян-Солакян – ПФ
  5. проф. д-р Петър Красенов Боянов – ФТН
  6. проф. д.м.н. Николай Иванов Янков – Колеж-Добрич
  7. доц. д-р Ирина Борисова Стоянова – ДИКПО-Варна

  Председател: доц. д-р Десислава Стоянова Чешмеджиева-Стойчева – ФХН

   

  Членове:

  1. доц. д-р Христо Иванов Параскевов – ФМИ
  2. доц. д-р Диляна Стефанова Иванова-Станчева – ФПН
  3. доц. д-р Светозар Йорданов Чилингиров – ПФ
  4. проф. д-р Събин Иванов Иванов – ФТН
  5. доц. д-р Николай Станчев Николов – Колеж-Добрич
  6. гл. ас. д-р Илиян Стефанов Ризов – ДИПКО-Варна
  7. гл. ас. д-р Камен Иванов Андонов – директор на Университетски пресцентър

  Членове:

  1. проф. д.н. Наталия Иванова Витанова-Маринова – ректор
  2. доц. д-р Константин Трендафилов Константинов – зам.-ректор
  3. доц. д-р Ирина Николова Иванова – зам.-ректор
  4. доц. д-р Станимир Кунчев Железов – зам.-ректор
  5. доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова – началник Учебен отдел
  6. доц. д-р Здравко Юриев Кузманов – директор на ЦИО
  7. доц. д-р Тодор Райчев Тодоров – декан на ФХН
  8. проф. д-р Вежди Исмаилов Хасанов – декан на ФМИ
  9. проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова – декан на ФПН
  10. доц. д-р Росица Петрова Михайлова – декан на ПФ
  11. проф. д-р Събин Иванов Иванов – декан на ФТН
  12. проф. д.м.н. Николай Иванов Янков – директор на Колеж-Добрич
  13. проф. д-р Виолета Иванова Кюркчийска – директор на ДИКПО-Варна
  14. Валя Янкова Велева-Богданова – юрист
  15. Данаил Сотиров Иванов – председател на Студентския съвет

  Технически секретар: Стефка Иванова Будакова