Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Стопански съвет

  Председател: проф. д.н. Наталия Иванова Витанова-Маринова – ректор

  Членове:

  1. Юксел Тасинов Юсеинов – пом.-ректор
  2. доц. д-р Тодор Райчев Тодоров – декан на ФХН
  3. проф. д-р Вежди Исмаилов Хасанов – декан на ФМИ
  4. проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова – декан на ФПН
  5. доц. д-р Росица Петрова Михайлова – декан на ПФ
  6. проф. д-р Събин Иванов Иванов – декан на ФТН
  7. проф. д.м.н. Николай Иванов Янков – директор на Колеж-Добрич
  8. проф. д-р Виолета Иванова Кюркчийска – директор на ДИКПО-Варна
  9. Силвия Димитрова Михайлова – главен счетоводител
  10. Данаил Сотиров Иванов – председател на Студентския съвет

   Технически секретар: Стефка Иванова Будакова