Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Стопански съвет

  Председател: д-р Николай Янков Николов – пом.-ректор на ШУ

  Членове:

  1. доц. д-р Тодор Райчев Тодоров – декан на ФХН
  2. проф. д-р Вежди Исмаилов Хасанов – декан на ФМИ
  3. проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова – декан на ФПН
  4. доц. д-р Росица Петрова Михайлова – декан на ПФ
  5. проф. д-р Христо Атанасов Христов – декан на ФТН
  6. проф. д.м.н. Николай Иванов Янков – директор на Колеж – Добрич
  7. Мануел Таквор Мануелян – ръководител СРД, ДИКПО – Варна
  8. Анка Каменова Стоянова – главен счетоводител
  9. Иванка Филипова Благоева – председател на Студентския съвет

  Секретар: доц. д-р Ергиджан Алиндер-Исмаилова