Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Стопански съвет

  Председател: проф. д.и.н. Георги Велков Колев – ректор на ШУ

  Членове:

  1. доц. д-р Тодор Райчев Тодоров – декан на ФХН
  2. проф. д-р Вежди Исмаилов Хасанов – декан на ФМИ
  3. проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова – декан на ФПН
  4. доц. д-р Росица Петрова Михайлова – декан на ПФ
  5. доц. д-р Андрей Илиев Богданов – вр.и.д. декан на ФТН
  6. проф. д.м.н. Николай Иванов Янков – директор на Колеж – Добрич
  7. проф. д-р Виолета Кюркчийска – директор на ДИКПО
  8. Соня Стефанова – пом.-ректор
  9. Анка Каменова Стоянова – главен счетоводител
  10. Иванка Филипова Благоева – председател на Студентския съвет

   

  Технически секретар: д-р Ергиджан Алиндер-Исмаилова