Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Национална програма “Млади учени и постдокторанти – 2”

  Национална програма Млади учени и постдокторанти – 2

  Конкурсна сесия 2022

  Правила и критерии на Шуменския университет

  НП “Млади учени и постдокторанти – 2”

  Информация за правилата за подбор и оценка на кандидатите, условията за кандидатстване и сроковете ще намерите на линковете към съответните основни структурни звена:

  Национална програма Млади учени и постдокторанти

  Информация за правилата за подбор и оценка на кандидатите, условията за кандидатстване и сроковете ще намерите на линковете към съответния факултет