Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Деканско ръководство – фми

  Съдържание на акордеона
  доц. д-р Вежди Хасанов
  • Кабинет: Корпус 3, кабинет 201
  • Телефон: +359 54 830 495 / вътр. 160
  • Факс:+054 860 207
  • E-mail: v.hasanov@shu.bg
  • Приемно време: понеделник от 10 до 12ч. и сряда от 13 до 15 ч.
  доц. д-р Корнелия Тодорова
  • Кабинет: Корпус 3, кабинет 212
  • Телефон: +359 54 830 495 / вътр. 165
  • Факс :  +359 54 860 207
  • E-mail: k.todorova@shu.bg
  • Приемно време: понеделник от 09 до 11 ч. и четвъртък от 14  до 16 ч.
  доц. д-р Теодоси Теодосиев
  • Кабинет: Корпус 3, кабинет 211
  • Телефон: +359 54 830 495 / вътр. 165
  • Факс :  +359 54 860 207
  • E-mail: t.teodosiev@shu.bg
  • Приемно време: вторник от 10 до 12 ч. и четвъртък от 09 до 11 ч.
  доц. д-р Радостина Енчева
  • Кабинет: Корпус 3, кабинет 211
  • Телефон: +359 54 830 495 / вътр. 165
  • Факс :  +359 54 860 207
  • E-mail: r.encheva@shu.bg
  • Приемно време I седмица – сряда от 09 до 11 ч. и петък от 10 до 12 ч.                    
  • Приемно време II седмицасряда от 10 до 12 ч. и петък от 10 до 12 ч.
  главен специалист Радостина А. Адамидовска
  • Кабинет: Корпус 3, кабинет 202
  • Телефон: +359 54 830 495 / вътр. 150
  • Факс: +359 54 860 207
  • E-mail: r.adamidovska@shu.bg