Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Специалности

  Бакалавърски програми

  Бизнес информатика

  Бизнес математика

  Икономика

  Икономика и математика

  Икономическа информатика

  Информационни технологии в икономиката ()

  Информационни технологии, информатика и математика

  Компютърен дизайн и мултимедия

  Компютърна информатика

  Компютърни информационни технологии

  Математика и информатика

  Педагогика на обучението по икономика и математика

  Софтуерно инженерство


  Магистърски програми

  Бизнес математика, маг. програма Статистика и иконометрия

  Икономика, маг. програма Икономика и управление на бизнеса

  Икономика, маг. програма Корпоративни финанси и счетоводство

  Икономика, маг. програма Управление на проекти и програми

  Икономика и управление на бизнеса

  Информатика, маг. програма Мултимедийни технологии

  Информатика, маг. програма Софтуерни технологии, гр. Добрич

  Информатика, маг. програма Софтуерни технологии

  Информатика, маг. програма Софтуерно инженерство

  Корпоративни финанси и счетоводство

  Математика, маг. програма Алгебра

  Математика, маг. програма Анализ

  Математика, маг. програма Стопанска математика

  Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии

  Педагогика на обучението по математика и информатика

  Педагогика на обучението по математика и информатика, маг. програма Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии

  Педагогика на обучението по математика и информатика, маг. програма Педагогика на обучението по математика

  Педагогика на обучението по математика и информатика, маг. програма Педагогика на обучението по математика и информатика

  Проект BG05M2OP001-2.016-0002, маг. програма Уеб дизайн и сигурност

  Софтуерни технологии, гр. Добрич

  Софтуерни технологии

  Софтуерно инженерство

  Статистика и иконометрия

  Стопанска математика

  Управление на проекти и програми


  Магистърски програми след професионален бакалавър

  Информатика, маг. програма Софтуерни технологии, гр. Добрич

  Софтуерни технологии, гр. Добрич