Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Специалности

  Бакалавърски програми

  Бизнес информатика

  Бизнес математика

  Икономика

  Икономика и математика

  Икономическа информатика

  Информационни технологии в икономиката ()

  Информационни технологии, информатика и математика

  Компютърен дизайн и мултимедия

  Компютърна информатика

  Компютърни информационни технологии

  Математика и информатика

  Педагогика на обучението по икономика и математика

  Софтуерно инженерство


  Магистърски програми

  Бизнес математика, маг. програма Статистика и иконометрия

  Икономика, маг. програма Икономика и управление на бизнеса

  Икономика, маг. програма Корпоративни финанси и счетоводство

  Икономика, маг. програма Управление на проекти и програми

  Информатика, маг. програма Мултимедийни технологии

  Информатика, маг. програма Софтуерни технологии, гр. Добрич

  Информатика, маг. програма Софтуерни технологии

  Информатика, маг. програма Софтуерно инженерство

  Математика, маг. програма Алгебра

  Математика, маг. програма Анализ

  Математика, маг. програма Стопанска математика

  Педагогика на обучението по математика и информатика, маг. програма Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии

  Педагогика на обучението по математика и информатика, маг. програма Педагогика на обучението по математика

  Педагогика на обучението по математика и информатика, маг. програма Педагогика на обучението по математика и информатика

  Проект BG05M2OP001-2.016-0002, маг. програма Уеб дизайн и сигурност


  Магистърски програми след професионален бакалавър

  Информатика, маг. програма Софтуерни технологии, гр. Добрич