Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Специалности

  Бакалавърски програми

  Бизнес информатика

  Бизнес математика

  Икономика

  Икономика и математика

  Икономическа информатика

  Информационни технологии, информатика и математика

  Компютърна информатика

  Компютърни информационни технологии

  Математика

  Математика и информатика

  Педагогика на обучението по математика и информатика

  Стопанска математика


  Магистърски програми

  Бизнес математика, маг. програма Статистика и иконометрия

  Икономика, маг. програма Европейски фондове и програми

  Икономика, маг. програма Икономика и управление на бизнеса, гр. Варна

  Икономика, маг. програма Икономика и управление на бизнеса

  Икономика, маг. програма Корпоративни финанси и счетоводство

  Икономика, маг. програма Маркетинг

  Икономика, маг. програма Управление на проекти и програми, гр. Варна

  Икономика, маг. програма Управление на проекти и програми

  Информатика, маг. програма Мултимедийни технологии

  Информатика, маг. програма Софтуерни технологии, гр. Добрич

  Информатика, маг. програма Софтуерни технологии

  Информатика, маг. програма Софтуерно инженерство

  Математика, маг. програма Алгебра

  Математика, маг. програма Анализ

  Математика, маг. програма Стопанска математика

  Педагогика на обучението по математика и информатика, маг. програма Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии

  Педагогика на обучението по математика и информатика, маг. програма Педагогика на обучението по математика

  Педагогика на обучението по математика и информатика, маг. програма Педагогика на обучението по математика и информатика


  Магистърски програми след професионален бакалавър

  Информатика, маг. програма Софтуерни технологии, гр. Добрич