Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Съобщения на факултета по математика и информатика

  Заповед относно провеждането на учебните занятия – ОКС “Магистър”

  03/10/2020

  В изпълнение на т. 2 от Заповед № РД-10-622 от 01.10.2020 г. на Ректора на Шуменския университет за начина на провеждане на учебните занятия от зимния семестър на учебната 2020/2021 г. за студентите в ОКС „магистър“ в редовна и задочна форма на обучение във всички професионални направления на Факултета по математика и информатика, Определям: Занятията […]

  КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

  25/01/2019

  Във връзка с решение на АС на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ (ШУ) от 25.01.2019 г., свързано с Решение № 577 от 17.08.2018 г. на Министерски съвет за стартиране на „Национална програма за финансиране на млади учени и постдокторанти“, Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“  обявява конкурс за избор […]

  КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

  25/01/2019

  Във връзка с решение на АС на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ (ШУ) от 25.01.2019 г., свързано с Решение № 577 от 17.08.2018 г. на Министерски съвет за стартиране на „Национална програма за финансиране на млади учени и постдокторанти“, Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“  обявява конкурс за избор […]