Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурси (ДВ, брой 53/12.07.2011г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (ДВ, брой 53/12.07.2011г.) за:
  професор по:

  • област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература – Нова и най-нова българска литература) – един, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник;
  • област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици – Съвременен руски език) – един, със срок 3 месеца;
  • област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Теология – История на църквата) – един, със срок 3 месеца;
  • област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Теология – Догматическо богословие с история на православното учение) – един, със срок 3 месеца от обнародването в Държавен вестник;

  доцент по:

  • област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята (Геоморфология и палеогеография)– двама, със срок 2 месеца;
  • област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Маркетинг) – един, със срок 3 месеца от обнародването в Държавен вестник.
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 124, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 12/07/2011