Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.41/03.06.2022 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.41/03.06.2022 г.) за:

  професор по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Език, комуникация и междукултурна компетентност) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) – един, със срок 3 месеца;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Социално-демографско и екологично образование) – един, със срок 3 месеца;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература (1. – 4. клас) – един, със срок 3 месеца;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (Административно и финансово управление в образователната система) – един, със срок 3 месеца;
  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Тюркски езици – Историческа лингвистика на турския език) – един; със срок 3 месеца;
  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици – Съвременен руски език) – един, със срок 3 месеца;
  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Психология на развитието в детска и юношеска възраст) – един, със срок 3 месеца;
  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Обща психология) – един, със срок 3 месеца;
  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социологически аспекти на социалната работа) – един, със срок 3 месеца;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (Социална география, културен туризъм и регионално развитие) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи) – един, със срок 3 месеца;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи) – един, със срок 3 месеца;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Фотограметрия и дистанционни методи) – един, със срок 3 месеца;

  доцент по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (Организация и управление в предучилищното образование) – един, със срок 3 месеца;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Основи на театрално-игровите дейности) – един, със срок 3 месеца;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Педагогика на взаимодействието дете – околен свят и Методика на обучението по човека и природата) – един, със срок 3 месеца;
  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Тюркски езици – Съвременен турски език) – един, с срок 3 месеца;
  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици – Съвременен руски език) – един, със срок 3 месеца.

  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация: тел.:054/830 495, вътр. 321, GSM: 0899 901943

  Публикувано на 03/06/2022