Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Свободни места

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява следните свободни места за заемане на академичната длъжност “асистент”:

  1.     Асистент по информатика в катедра „Компютърни системи и технологии” към Факултета по математика и информатика
  Срок за подаване на документи: един месец от датата на публикуване в сайта на ШУ.

  2.      Асистент по администрация и управление в катедра “Управление на системите за сигурност” към Факултета по технически науки

  Срок за подаване на документи: 20 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ.

   

  Необходими документи:
  1. Заявление за кандидатстване (по образец);
  2. Автобиография;
  3. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
  4. Медицинско свидетелство;
  5. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;
  6. Заповед за отчисляване с право на защита (ако кандидатът е бил докторант и е отчислен с право на защита).
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 111, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 101
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 01/06/2011