Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Свободно място за заемане на академичната длъжност “асистент”

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност “асистент” по физика в катедра “Експериментална физика и методика на обучението” към Факултета по природни науки.
   
  Срок за подаване на документи: 10 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ.

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 111, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 17/09/2011