Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на доц. д-р Неврие Ахмед Чуфадар

    Тема: Фантастичните елементи в дестаните за Кьорогу

    Дата: 02.09.2020 г., 12.00 ч.

    Зала: 219, Корпус 1

    Публикувано на 30/08/2020