Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Публична лекция на доц. д-р Димитър Чобанов

  Тема: Системи с ортогонално честотно мултиплексиране, базирани на дискретно синусово преобразование

  Дата: 22 декември 2022 г., 11.00 ч.

  Зала:: D 4  на ШУ.

  Публикувано на 16/12/2022