Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Димитър Червенков

    Тема: Съвременни технологии за превозване на товари

    Дата: 18 май 2012 г.; 10:00ч.

    Зала: 517, Корпус 3 на ШУ

    Публикувано на 06/03/2012