Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Корнелия Тодорова

    Тема: Управление и поведение в организацията

    Дата: 19 май 2012 г., 10,00 ч.

    Зала 322, Корпус 3 на ШУ

    Публикувано на 06/02/2012