Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на доц. д-р Николай Янков

    Тема: Принципите на защита на информацията с излишък

    Дата: 14 юни 2012 г.; 10:00ч.

    Зала: 503, Корпус 3 на ШУ

    Публикувано на 12/04/2012